หน้าหลัก
หลักสูตร
ข่าวเด่น
กิจกรรม

 

 


 

เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง

คสช.ออกแถลงการณ์มีคำสั่งให้สถานศึกษาทุกแห่งหยุดทำการ

ตั้งแต่วันที่ 23-25 พ.ค. 2557 ทางโรงเรียนจึงประกาศหยุด

ทำการเรียนการสอนตามวันดังกล่าว

Summer Course 2014

...........................นักเรียนไปทัศนศึกษาดูงาน...........................

...More Picture...

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย
ร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)


กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยร่วมกับ
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ของกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์เขตการปกครองที่ 3
ปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 2 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (G.7-G.12)
จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น. โทร 080-586-7444

นักเรียนที่ได้ผลสอบ Pre O-NET ในระดับดีมาก

.....................


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสอบ Pre O-NET
ในระดับดีมาก ได้แก่ ด.ญ.คริษฐา โสภาสิริ G.6A,
ด.ญ.กาญจนา วงษ์ล้วนงาม G.6A, ด.ญ.ชัญญาภัสส์ รอดอนันต์ ป.6/2,
ด.ญ.แพรพลอย ภู่บัว G.6A, ด.ญ.ภัคณัฎฐ์ อภิชัยวณิชกุล G.6B,
ด.ญ.ปุณิกา บุณยกิจสมบัติ G.6C, ด.ญ.นภชนก เอื้อจงรักษ์พงษ์ ป.6/1,
ด.ญ.วิภาดา สุทธานุกูล ป.6/2 และ ด.ช.ธฤต เกียรติพรศิริ ป.6/3

แสดงความยินดีกับนักเรียนสอบได้คะแนนยอดเยี่ยม


ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ศุภิสรา อรุณรัตน์, ด.ญ.ตมิสา เจนจิตรภาณุ,
ด.ญ.ปุณิกา บุญยกิจสมบัติ, ด.ญ.สาวิกา วงศ์ศิริกุลพาณิช
และ น.ส.พิทยารัตน์ แย้มเยื้อน ผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม
อันดับที่ 1 ของจังหวัดนนทบุรี

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ


ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธราธร อัศวเดชเมธากุล G.3A
ที่ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศและผ่านการคัดเลือกเข้าสอบภาคปฏิบัติ
และ ด.ช.โชคอนันต์ ริมไพรสณฑ์ G.3D ได้ผ่านการคัดเลือก
เข้าสอบข้อเขียน รอบที่ 1

กิจกรรม "Day Camp" ระดับประถมศึกษา


...More Picture...

กิจกรรม "Day Camp" ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22-28 มกราคม 2557
ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์


 

เกร็ดความรู้และบทความที่น่าสนใจ

English Program ของลูกเรียนอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล
  หากจะพูดถึง EP คงจำเป็นต้องเท้าความถึง Bilingual Education ในเด็ก ซึ่งเป็นที่มาและจุดเริ่มต้นเสียก่อน Bilingual Education นั้น แรกเริ่มเดิมทีนั้น เกิดจาก "ความจำเป็น" ของเด็กที่อาศัยอยู่กับครอบครัวที่ใช้ภาษาแตกต่างจากภาษาหลักในสังคม ความจำเป็นนั้นส่งผลให้เด็กนอกจากจะต้องใช้ภาษาแม่ของตนเพื่อสื่อสารกันในครอบครัวแล้ว ยังต้องเรียนภาษาหลักเพื่อใช้สื่อสารกับคนในสังคมให้ได้ด้วย อ่านต่อ

โคลงโลกนิติสองภาษา
โคลงโลกนิติ เป็นสุภาษิตเก่าแก่ มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี นักปราชญ์ในครั้งนั้นได้สรรหาคำสุภาษิตที่เป็นภาษาบาลี และสันสกฤตที่มีอยู่ในคัมภีร์ต่างๆ นำมาแปลเป็นภาษาไทยโดยแต่งเป็นคำประพันธ์ คำโคลง รวมเรียกว่าโคลงโลกนิติ  เป็นสุภาษิตที่บรรพบุรุษของไทยนับถือ นำไปเล่าเรียน  สั่งสอน และประพฤติปฏิบัติกันอย่างกว้างขวาง 
อ่านต่อ

Non-cognitive skills in education: ERI Net study
While academic performance measured in international assessments has been impressive over the past decade in several countries of the Asia-Pacific region, there is growing concern as to the impacts of focusing too narrowly on the accumulation of academic or "cognitive" skills.
Read more.

หลักสูตรสองภาษาของไทย
ปัจจุบันในโลกยุคไร้พรมแดน ใครเก่งภาษา ย่อมมีภาษี... เพราะจะสามารสื่อสารได้กว้างขวางในระดับนานาชาติ ในสังคมไทยวันนี้จึงเกิดความนิยมเรียนภาษาที่สอง ที่สาม ที่สี่... แล้วแต่โอกาสของแต่ละคนจะอำนวย เด็กไทยยุคใหม่จะต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ในการแข่งขัน และเจรจาต่อรองในเวทีระดับนานาชาติ และประกาศนโยบายที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของคนไทย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อ่านต่อ

เทคนิคการจำภาษาอังกฤษให้ขึ้นใจอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาแม่ ก็คือ การนึกคำศัพท์ที่เหมาะสมไม่ออก 
หรือแปลความหมายของคำศัพท์ที่พบไม่ได้
 
เพราะ ถึงจะรู้หลักแกรมม่าแน่นปึ๊ แต่คำศัพท์ไม่ได้ ก็ไปไม่เป็นเหมือนกัน แล้วทีนี้จะทำอย่างไรกันดี 
ถึงจะจำคำศัพท์ได้แม่นแบบ ติดแน่นฝังลึกอยู่ในสมองของเรา
อ่านต่อ


ข่าวสารภายนอกที่น่าสนใจ

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจำปี 2556
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับ รางวัล
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ประจำปี 2556

ตรวจสอบผล O-NET
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6,ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สทศ. โทร 02-217-3800

 

 

 

 

 

 

kindergarten award ceremony
Songkran 2014
Summer Course 2014
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 90 หมู่ 1 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 0-2149-0738-41 แฟกซ์ 0-2149-0741
www.ratchaphruek.ac.th