Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Website counter
 
 -ใบสมัครเรียนกวดวิชาโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย ประจำการศึกษา 2557(รุ่นที่ 2)
 -ใบสมัครเรียนกวดวิชำและติว O-Net(ป.6,ม.3)โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ประจำกำรศึกษำ2557
 -โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ (Junior Talent Project)
 
-ระเบียบการนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2557

เจ๋ง! เด็กไทยคว้า
30 เหรียญคณิต-วิทย์
โอลิมปิก

สมาชิก สปช.ชงผุดกรมวิชาการ-ปรับเวลาเข้าเรียน


ศธ.ประสานความมั่นคง
ดูแลโรงเรียนใต้


ความหมายและความสำคัญ
ของประชาคมอาเซียน

 ทุนการศึกษาจาก DoubleA
โครงการBetter Tomorrow

 


โพลชี้ประชาชน อยากให้ศธ.
ยกระดับหลักสูตรมากสุด เน้นผลิตครูที่มีคุณภาพ
                                                                                                   คลิกอ่านข่าวอื่นๆเพื่มเติม