หน้าหลัก
หลักสูตร
 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

90 หมู่ 1 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 0-2149-0738-41 แฟกซ์ 0-2149-0741
www.ratchaphruek.ac.th

คลิกดูแผนที่

 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

90 หมู่ 1 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 0-2149-0738-41 แฟกซ์ 0-2149-0741
www.ratchaphruek.ac.th