ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

 

 1.  เด็กหญิงศุภกานต์  บัวมาศ
     ? ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการ “ESPLANADE TAEKWONDO  TOURNAMENT 2018 ครั้งที่ 1” ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น
 อายุ 7-8 ปี หญิง 18.21 กก. ประเภท ต่อสู้ รุ่น B ระดับมือใหม่
     ? ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการ “Bangkok Taekwondo 2018” ได้รับรางวัล SILVER MEDAL รุ่นอายุ 7-8 ปี หญิง 20 กก. Class B
     ? ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการ “2018 RSU NATTAKORN JUNIOR TAEKWONDO” ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท  ยุวชน หญิง 7-8 ปี รุ่น A นักหนักไม่เกิน 20 กก. KYORUGI
     ? ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการ “KASETSART UNIVERSITY AEKWONDO CHAMP 10TH NSHIPS” ได้รับรางวัล GOLD MEDAL รุ่นอายุ 7-8 ปี หญิง น้ำหนัก 20 กก. Class C

2.  เด็กชายวชิรศักดิ์  บัวมาศ
     ?ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการ “2018 RSU NATTAKORN JUNIOR TAEKWONDO” ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท  ยุวชน ชาย 11-12 ปี รุ่น H นักหนักเกิน 43-45 กก. KYORUGI
     ? ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการ “Bangkok Taekwondo 2018” ได้รับรางวัล BRONZE MEDAL รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย น้ำหนัก 43-45 กก. Class A
     ? ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการ “THE 4 th HEROES  TAEKWONDO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP” ได้รับรางวัล BRONZE MEDAL  ต่อสู้เกราะไฟฟ้า A รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย น้ำหนัก 43-47 กก.
     ? ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการ “KASETSART UNIVERSITY TAEKWONDO CHAMP 10TH NSHIPS” ได้รับรางวัล GOLD MEDAL รุ่นอายุ 11-12-8 ปี หญิง น้ำหนัก 42-46 กก. Class A
     ? ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการ “ESPLANADE TAEKWONDO TOURNAMENT 2018 ครั้งที่ 1” ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย 42-46 กก. ประเภท ต่อสู้ รุ่น F ระดับ OPEN

3.  เด็กชายพันธุ์ธัช ไชยนงค์
     ? ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการ “Bangkok Taekwondo 2018” ได้รับรางวัล GOLD MEDAL รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย น้ำหนัก 32-35 กก. Class A
     ? ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการ “THE 4 th HEROES TAEKWONDO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP” ได้รับรางวัล GOLD MEDAL  ต่อสู้เกราะไฟฟ้า A รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย น้ำหนัก 33-36กก.