โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำของประเทศและเป็นโรงเรียนเอกชนในระดับใหญ่ในจังหวัดนนทบุรี และเป็นโรงเรียนที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนทางการศึกษาในระดับประชาคมอาเซียนให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6


icons
หลักสูตร
icons
ระเบียบการรับสมัคร
icons
ความภาคภูมิใจ
icons
ทุนการศึกษา